Azure Media Services


Bài viết hướng dẫn một số thao tác để tiếp cận với Azure Media Services.

Azure Media Service là giải pháp tổng thể quản lý và phân phối media, hỗ trợ xử lý video, streaming,… để tích hợp vào website, ứng dụng của bạn mà không tốn nhiều thời gian và công sức.

Một số nguồn bạn có thể tham khảo:
https://azure.microsoft.com/en-us/services/media-services/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/media-services/media-services-overview

Cùng cầm chuột và thực hiện một số bước tiếp cận đơn giản ngay sau đây. Một số kiến thức  Azure cơ bản mình đã trình bày ở các blog trước, bạn hãy tìm đọc thêm nhé

Thực nghiệm:

– Đăng nhập vào: https://portal.azure.com
– Chọn new=> Gõ vào khung search: “Media Services”, chọn vào gợi ý
– Xem sơ qua thông tin => Chọn Create

– Cung cấp thông tin cho service=>Create để deploy Media Service:

– Mở Visual Studio, tạo C# Console Application
– Chuột phải vào Solution=> Manage Nuget package for Solution…
– Tại tab Browse, gõ “Azure Media Services .NET SDK Extensions”, và install
– Add thêm references (System.Configuration) để có thể truy cập những file cấu hình cho porject như App.config.
Chuột phải References => Add References…=> Assemblies=> Nhập vào textbox nội dung: “System.Configuration“, click check và OK.
– Mở file App.config và thêm thẻ appSettings, thiết lập những giá trị cần thiết cho việc kết nối tới Media Services API.

Sau những bước trên là bạn đã hoàn thành việc thiết lập môi trường để phát triển 1 ứng dụng sử dụng Media Services.

Sử dụng Azure AD authentication để truy cập Azure Media Services API (.net)

Để connect tới Azure Media Service API bằng user authentication (bạn cũng có thể chọn option khác: principal authentication), client app cần request 1 Azure AD token.
– Quay lại trang portal Azure, chọn như hình:


– Mở file Program.cs trong project, thêm đoạn code sau để tạo Azure AD token:

using Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client;
.......
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
//Azure AD tenant domain (vd: "microsoft.onmicrosoft.com")
var tokenCredentials = new AzureAdTokenCredentials("stdntpartners.onmicrosoft.com", AzureEnvironments.AzureCloudEnvironment);

var tokenProvider = new AzureAdTokenProvider(tokenCredentials);

//REST API endpoint, vd: "https://accountname.restv2.westcentralus.media.azure.net/API".
CloudMediaContext context = new CloudMediaContext(new Uri("https://demomsblog.restv2.southeastasia.media.azure.net/api/"), tokenProvider);

var assets = context.Assets;
foreach (var a in assets)
{
Console.WriteLine(a.Name);
}
}

}

Upload content

– Tại portal Azure, chọn Assets=> Upload, xem một số thông tin cung cấp, chọn file video từ máy của bạn.
– Sau khi upload thành công, video sẽ hiển thị trên list như hình trên (vd: AzureMediaServices.mp4) , click vào file vừa upload, chọn Encode=> Create. Sau đó chọn Publish
Nhấn Play và copy url share cho bạn bè cùng xem.

Live streaming

– Một Live events (default) được tạo ra, để tạo thêm Event bạn hãy làm như hướng dẫn:


– Tiếp theo truy cập: https://livestream.com/producer/software || https://obsproject.com/tải ứng dụng live stream về cài đặt, bạn có thể dùng phần mềm live như Wirecast hoặc tương tự hỗ trợ output destination là Azure Media Services.

– Mở ứng dụng live stream lên, thiết lập Output, lựa chọn output là Azure Media Services, copy Ingest URL (Primary) dán vào Address và bắt đầu streaming.

Bạn hãy tham khảo 2 đường dẫn mình để đầu bài viết, một số service xoay quanh mà mình không giới thiệu hết được. Nếu có bất cứ thắc mắc bạn để lại comment để cùng trao đổi nhé.


Cảm ơn bạn đã theo dõi blog.
Nhiều ngày tốt lành!

Advertisements

One thought on “Azure Media Services

  1. Pingback: Publish ASP.NET MVC Web Application lên Azure | Sâu non tìm lá

Cho mình biết cảm nhận của bạn nhé

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s