[Video] Ứng dụng Android với Azure


Tip 1 của Blog Android cơ bản: http://wp.me/p6SFw5-rk

Nội dung đạt được

– Tài liệu cần tham khảo: Microsoft Azure
– Tạo nhanh ứng dụng Android trên Azure. – Quick Start
– Lưu dữ liệu từ app Android lên Azure – cloud database.
– Thêm xác thực (authentication) vào ứng dụng.
– Đẩy thông báo đến người dùng (Push notification).

*Note

[Đăng ký Azure]

Nếu thực hiện việc kích hoạt Azure trong Video không thành công, bạn có thể vào trang Microsoft Imagine của trường (với uit –  daa.uit.edu.vn  để link tới Microsoft Imagine (Dreamspark) ), chọn gói Microsoft Azure

Sau khi đăng nhập, chọn gói Azure (như hình) Add to Cart ->  Check out và làm như hướng dẫn (bạn sẽ có 1 code Verification Code)
registerazure
—-

[Title]

Content


Cảm ơn bạn đã theo dõi blog.
Nhiều ngày tốt lành!

Advertisements

Cho mình biết cảm nhận của bạn nhé

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s