Các kỹ thuật trong XLNNTN (giải đề)


29/06/2016, môn thi cuối cùng, kết thúc một năm học. Môn học cần chú ý nghe giảng và chịu khó liên hệ bạn bè để có thể biết được cách làm bài tập (mém xíu không hiểu gì luôn, may có người bạn chịu khó chỉ lại mình). Nếu đang học môn này, cần giải đáp, bạn có thể comment cuối blog nhé.

Đề và bài giải tham khảo của mình: (chưa biết đúng hay sai kkk)

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi blog.
Nhiều ngày tốt lành!

Advertisements

One thought on “Các kỹ thuật trong XLNNTN (giải đề)

Cho mình biết cảm nhận của bạn nhé

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s