Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Phần 4 – Kết thúc)


Prolog’s Clause

[Updated-12/01/17]

* Danh sách hiệu (Difference List):
A= [1,2,3,4,5] ;        B= [1,2] ;          A-B= [3,4,5]

* DCG: Nam học bài

  1. s – -> np,vp.
  2. np  – -> nnp.
  3. np   – ->   nn.
  4. vp – ->vb,np.
  5. nnp – ->[Nam].
  6. nn – ->[bài].
  7. vb – -> [học].

*Mệnh đề Prolog (Prolog’s clause)
xltn22và đây là cách truy vấn , debug ở chế độ trace (truy vấn từng từ một, sau đó truy vấn cả câu.):


*Note: Danh sách hiệu thể hiện qua câu truy vấn , chú ý khi truy vấn ở khu vực Bindings trong cửa sổ Graphical trace
xltn24

DCG ràng buộc nghĩa

Hello

Bài toán 1: Đừng sao chép, tham khảo thoai vì không đúng

rang-buoc-nghia-1

 

Bài toán 2: Đừng sao chép, tham khảo thoai vì không đúng

rang-buoc-nghia-2-1

 

Proof AND/OR Tree

Dùng Proof AND/OR Tree để giải thích quá trình phân tích các câu:

Nam mua một chiếc xe mới.
Nam ăn cơm ở nhà.
Nam đến nhà Lan.

Updating…


Chúng ta kết thúc bài hướng dẫn  “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên” ở đây, mong rằng bạn đã nắm phần nào kiến thức cơ bản.
Tham khảo Chương 1&2 trong
http://nxbdhqghcm.edu.vn/san-pham/1/sach/18/tin-hoc/1651/Giao-trinh-Ngon-ngu-hoc-may-tinh.htm#
Tham khảo Chương 1&2 trong
http://nxbdhqghcm.edu.vn/san-pham/1/sach/46/khoa-hoc-tu-nhien/553/xu-ly-ngon-ngu-tu-nhien.htm 
Bạn có thể đọc thêm blog của anh Nguyễn Văn Kiệt:
https://ohmygodit.wordpress.com/category/xu-ly-ngon-ngu-tu-nhien
Blog của anh Ông Xuân Hồng
https://ongxuanhong.wordpress.com/2015/08/13/xu-ly-ngon-ngu-tu-nhien-la-gi/
Learn Prolog Now! http://lpn.swi-prolog.org/lpnpage.php?pageid=online


Cảm ơn bạn đã theo dõi blog.
Nhiều ngày tốt lành!

Advertisements

Cho mình biết cảm nhận của bạn nhé

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s