Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Phần 2)


Do những quy tắc cú pháp theo CFG không chạy được trên máy tính nên ta phải chuyển qua DCG

Tài liệu tham khảo: NLP.zip

Lấy ví dụ kinh điển: “Nam học bài
Ta có quy tắc CFG:

– Tới đây, bạn mở máy tính và cài đặt phần mềm Prolog tại địa chỉ http://www.swi-prolog.org/Download.html
– Do máy tính sẽ không hiểu CFG nên ta chuyển qua DCG (gõ DCG vào Prolog) theo quy tắc chữ hoa thành chữ thường;  -> thành – ->Cuối mỗi dòng quy tắc là “dấu chấm“. Ta sẽ có kết quả như sau:

Lưu ý: Trong Prolog không cần viết dấu (vd: nn–>[bai]. ; vb–>[hoc].)

– Nhấp vào biểu tượng Prolog, xuất hiện Giao diện “Command Line”. Chọn File -> New. Chọn nơi chứa Project, đặt tên cho project, nhấn Save.

– Nhập đoạn DCG trên và chọn File-> Save buffer. Chọn tiếp Compile ->Make-> OK. Chọn lại Compile ->Compile buffer.

xltn7——>xltn8

– Trong cửa sổ Command line ta truy vấn như sau:

+ Truy vấn cả câu: s([nam,hoc,bai],[]). hoặc s([Nam,hoc,bai],[]). Enter và xuất hiện kết quả True nếu câu đúng và ngược lại.
+ Truy vấn động ngữ vp([hoc,bai],[]).
+ np([nam],[]).
+ nnp([‘Nam’],[]).

xltn9

*Mỗi lần mở file .pl sẽ xuất hiện cửa sổ command line. Chọn File –> Edit để chỉnh sửa các quy tắc, hoặc File–> Navigator… xuất hiện cửa sổ Prolog Navigator, chọn file muốn chỉnh sửa và nhấp chọn hình cây bút.

Phần cơ bản nhập môn xong rồi nhá . Từ giờ với cách truy vấn như vậy, bạn sẽ dễ dàng kiểm tra mình phân tích cú pháp có sai hay không. Bây giờ chúng ta sẽ giải bài tập ở phần 1   😀

Giải thích câu “Nam đang học toán”——————————————

Ta xác định các từ loại trong câu, với câu này có danh từ riêng, trạng từ, động từ, danh từ chung. Cây cú pháp sẽ có 3 cách trình bày, tương ứng với CFG và DCG.

Cách 1:
xltna

DCG:
xltnb

Cách 2:
xltn11

xltnc

Cách 3:
xltn13

xltnd

So sánh kết quả truy vấn, cả 3 cách đều đúng 😛

Bảng tóm tắt các ký hiệu hay dùng cần nhớ:

Kết thúc Phần 2, chúc bạn một ngày làm việc năng lượng! 🐱


Cảm ơn bạn đã theo dõi blog.
Nhiều ngày tốt lành!

Advertisements

2 thoughts on “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Phần 2)

Cho mình biết cảm nhận của bạn nhé

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s